Login

Register

Login

Register

Login

Register

Disclaimer

Disclaimer voor www.homemfp.com

Blooming Solutions (Kamer van Koophandel: 65956869), hierna te noemen HomeMfP, verleent u hierbij toegang tot www.homemfp.com en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

HomeMfP behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

HomeMfP spant zich in om de inhoud van www.homemfp.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.homemfp.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van HomeMfP.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.homemfp.com geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met HomeMfP.Voor op www.homemfp.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan HomeMfP nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij HomeMfP.

Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van HomeMfP, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.